Aquatech Biotic 6

Hipolit Hardy
Sales price 7500 zł
Sales price without tax 6098 zł
Description

Informacje

 

Oczyszczalnia ścieków BioTic przeznaczona jest do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych, pochodzących z obiektów nieobjętych systemem sieci kanalizacji sanitarnej. Oczyszczalnia biologiczna BioTic to rozwiązanie dla:

• Budynków mieszkalnych
• Wiejskich szkół
• Ośrodków zdrowia
• Punktów gastronomicznych
• Ośrodków kempingowych

 

Oczyszczalnia ścieków BioTic to zbiornik w kształcie walca wykonanego z PEHD. Oczyszczalnia pracuje w oparciu o nowoczesną technologię niskoobciążonego osadu czynnego, stabilizowanego w warunkach tlenowych i beztlenowych. Powoduje to wysoką redukcję podstawowych wskaźników zanieczyszczeń. W procesach oczyszczania ze ścieków usuwa się zawiesiny, cząstki stałe, rozpuszczone substancje organiczne i koloidy. Zostaje zredukowana zawartość wirusów i bakterii.

 

Zalety oczyszczalni BioTic

• Niskie koszty eksploatacji
• Nie wymaga dodawania bakterii do oczyszczalni
• Montaż na małej powierzchni gruntu
• Wysoka odporność na zmienne temperatury zewnętrzne
• Bardzo dobre efekty oczyszczania ścieku
• Wysoka bezawaryjność
• Spełnia wszystkie wymogi Unii Europejskiej.
• Biologiczna oczyszczalnia ścieków typu przepływowego BioTic jest zgodna z Europejską Dyrektywą 89/106/EEC o wyrobach budowlanych, i odpowiada wszystkim standardom normy PN-EN 12566–3+A1:2009

 

Zasada działania

Etap I:
Ścieki surowe doprowadzane są do komory wstępnej (I) przewodem wlotowym o średnicy 110/160 mm. Etap wstępny podczyszczania zachodzi na kracie – na której nieczystości są rozbijane przez powietrzny podnośnik cieczy. Ma to również na celu równomierne wymieszanie ścieków. Dodatkowo w komorze tej zachodzą procesy flotacji i sedymentacji – polegające na opadaniu skoncentrowanej masy zawiesin od płynu. Komora ta ma wydzielone 3 strefy – górną, gdzie może wytwarzać się kożuch, środkową – przepływową, oraz dolną – gdzie może się gromadzić osad. Po wstępnym oczyszczeniu, ścieki tuż nad dnem zbiornika przedostają się do komory II – tlenowej.


Etap II:
W drugiej komorze ładunek zostaje poddany ostatecznemu napowietrzeniu realizowanemu cyklicznie poprzez membranowy dyfuzor dyskowy drobnopęcherzykowy. Powietrze tłoczone jest z dmuchawy membranowej poprzez system przewodów tłoczonych. W komorze drugiej uzyskuje się natlenienie na poziomie 6 mg O2/g s.m./h. Takie natlenienie wystarcza do pełnego biologicznego oczyszczania ścieków. W komorze tej następuje mieszanie i napowietrzanie ścieków, co pozwala na przyrost biomasy (błony biologicznej). Pochłanianie zanieczyszczeń następuje przez tzw. osad czynny. Pojemność drugiej komory także pozwala na ponad 20 godzinne przetrzymywanie ścieków, gwarantując bardzo dokładne natlenienie ładunku dzięki czemu przebiega proces nitryfikacji. W tej komorze prowadzony jest też proces usuwania ładunku zanieczyszczenia organicznego.


Etap III:
Ścieki z osadem czynnym – po biologicznym oczyszczeniu – dopływają do komory III – sedymentacyjnej. W komorze tej następuje proces oddzielenia biomasy powstałej po tzw. nitryfikacji od ścieków oczyszczonych. Konstrukcja w formie leja Imhoffa pozwala na ujednorodnienie przepływu i zwiększenie efektywności sedymentacji. Dalej zachodzi przepływ z leja do strefy klarowania. Ostatnim elementem reaktora jest filtr końcowy w formie tzw. zderzaka – zabezpieczający przed przedostaniem się do odbiornika zawiesiny. W komorze tej następuje również recyrkulacja nadmiaru osadu czynnego nadmiernego i obumarłego do komory wstępnej.

 

Montaż

 

Wyposażenie

• Zbiornik oczyszczalni – 1 szt.
• Przyłącza wlotu i wylotu ścieków DN 110 mm lub 160 mm
• Przyłącza do napowietrzania mechanicznego DN 19 mm – 2 mm
• Dmuchawa membranowa o mocy od 60W do 200W i napięciu znamieniowym 220V
• Programator czasowy, sterowanie automatyczne
• Obudowa programatora i dmuchawy z zaworami powietrza oraz przyłączem elektrycznym
• Cyrkulator wew. obiegu ścieków z napowietrzaniem
• Dyfuzor napowietrzający
• Re-cyrkulator osadu czynnego
• Filtr końcowy

Rys. techniczny

  biotic6

Przykłady zagospodarowania

 biotic1

Film

{youtube}787BuU_saWU{/youtube}

 

 

Parametry
Biotic 6
Wydajność / Dzienna ilość ścieków(m3/d)
6 osoby / 0,9 m3
Pojemność (litr):
3000L
Waga
150kg
Zasilanie elektryczne / Moc silnika
220V / 60W
Standardowa głębokość dopływu (mm)
600
Gwarancja
10 lat (na zbiornik)
W produkcie:
- Zbiornik Biotic 6
- Przyłącza wlotu i wylotu ścieków DN 110 mm lub 160 mm
- Przyłącza do napowietrzania mechanicznego DN 19 mm – 2 mm
- Dmuchawa membranowa o mocy od 60W i napięciu znamieniowym 220V
- Programator czasowy, sterowanie automatyczne
- Dyfuzor napowietrzający
- Przyłącza do napowietrzania mechanicznego DN 19 mm – 2 mm
- Gwarancja oraz deklaracja zgodnośći
Rodzaj napowietrzania:
Kompresor
Odprowadzenie ścieku oczyszczonego:
Studnia chłonna/tunele drenarskie/odbiornik
facebook