• 1 stycznia weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa ta wprowadza zmiany w Prawie ochrony środowiska w zakresie składania wykazów o rodzaju i zakresie korzystania ze środowiska.

  Przedsiębiorcy, u których roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska (obliczona w oparciu o aktualne na dany rok stawki opłat)

  - wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza (obowiązek dla każdego kto posiada samochód służbowy, kotłownię, instalację emitującą gazy i pyły itp.)

  - wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi

  - poboru wód

  - składowania odpadów

  nie przekracza 100 PLN tj. zwolnieni są z obowiązku składania sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego. Wszyscy pozostali przedsiębiorcy naliczają opłaty oraz składają sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego na dotychczasowych warunkach.

Strona 3 z 3
facebook