Serwis przydomowych oczyszczalni ścieków

Aby oczyszczalnia pracowała prawidłowo należy zadbać o jej prawidłową eksploatację. Należy pamiętać przede wszystkim o wywożeniu osadu wstępnego i/lub nadmiernego.

Ważny jest także przegląd poszczególnych elementów oczyszczalni. Czasami wystarczy przepłukanie pompy, dyfuzora lub filtra. W niektórych przypadkach jednak, konieczna będzie  wymiana zużytej części, dlatego też należy regularnie sprawdzać każdy element instalacji.

 

Oferta serwisu

Doświadczenie naszej firmy pozwala nam na serwisowanie każdej oczyszczalni. Usterki najczęściej występujące to:

  • rozszczelnienie kluczowych elementów instalacji lub rur
  • kolmatacja gruntu
  • naruszenie przepływu ścieków
  • obumarcie osadu czynnego
  • brzydkie zapachy
  • zużycie elementów

Przyjedziemy do Państwa, przeanalizujemy problem, wycenimy koszty jego rozwiązania.

Zapraszamy do kontaktu.

Otrzymacie Państwo plan działań naprawczych wraz z ofertą cenową!

facebook