Decyzje środowiskowe
OFERTA
Slider

Decyzje środowiskowe

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach kończy każde postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Aby ją uzyskać należy przygotować Kartę informacyjną przedsięwzięcia lub Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Drogę postępowania w ramach oceny oddziaływania na środowisko wyznacza Rozporządzenie z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Rozporządzenie to określa:

 • rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
 • rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
 • przypadki, w których zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia, o których mowa w pkt 1 i 2. 

Z punktu widzenie inwestora ważna jest właściwa kwalifikacja inwestycji. Odpowiedni organ administracyjny może, ale nie musi, w trakcie postępowania administracyjnego, nałożyć obowiązek złożenia Raportu oddziaływania na środowisko.

W ramach procedur związanych z procesem oceny oddziaływania na środowisko oferujemy:

 • audyty przedsięwzięcia/inwestycji pod kątem zasadności i wymagalności uzyskania decyzji środowiskowej,
 • audyty wybranej przez Inwestora lokalizacji przedsięwzięcia pod kątem ryzyka środowiskowego (potencjalne konflikty społeczne, wykluczenia wynikające z  uwarunkowań planistycznych, obszary chronione przyrodniczo, wykluczenia wynikające z ochrony wód podziemnych, ujęć wody i in.)
 • opracowywanie karty informacyjnej przedsięwzięcia
 • sporządzanie raportów dotyczących oddziaływania inwestycji na środowisko
 • przeglądy ekologiczne
 • inwentaryzacje przyrodnicze
 • analizy porealizacyjne
 • audyty środowiskowe

Cena

Cena wykonania dokumentacji uzależniona jest od rodzaju i skali planowanej inwestycji oraz jej lokalizacji w rozumieniu terenów ochrony przyrody. Od tych czynników miedzy innymi zależy nakład pracy związany z rzetelnym wykonaniem wniosku.

Zapraszamy do kontaktu z nami. Po wstępnej, niezobowiązującej  rozmowie przygotujemy dla Państwa ofertę cenową.

Gwarantujemy poufność nad udostępnionymi informacjami.

Decyzje środowiskowe

KONTAKT

Dobre Oczyszczalnie Hipolit Hardy
tel: +48 536 952 969
e-mail: biuro@dobreoczyszczalnie.pl
ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 14; Łódź
 

 

facebook