Przydomowe oczyszczalnie ścieków
OFERTA
Slider

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest doskonałą alternatywą dla inwestorów, którzy cenią sobie wygodę, niskie koszty eksplantacji, ekologię i bezpieczeństwo a jednocześnie nie mają możliwości podłączenia się do kanalizacji sanitarnej i nie chcą narażać się na nieprzyjemności i uciążliwości związanie z użytkowaniem szamba.
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest  droższym rozwiązaniem inwestycyjnym, lecz jej tańsza  eksploatacja w perspektywie czasu daje przewagę nad utrzymaniem szamba i zwraca się po kilku latach.

Nowoczesne oczyszczalnie ścieków są całkowicie bezpieczne dla środowiska naturalnego, a ich procesy oczyszczania testowane w notyfikowanych laboratoriach dają gwarancję, że nasza posesja pozostanie czysta i ekologiczna.

Ważną informacją  jest, że urządzenia tego typu sprawdzają się zarówno w warunkach przyjaznych dla oczyszczalni ścieków tj. podłoże żwirowo – piaskowe, jak i na terenach z wysokim poziomem wód gruntowych położonych na podłożu gliniasto - ilastym. 

Aby jednak taka instalacja działała bez problemów w każdych warunkach wymagany jest właściwy dobór urządzenia przez wykfalifikowanego specjalistę który  po ocenie gruntu jak i charakteru inwestycji zaprojektuje odpowiedni model oczyszczalni wraz z systemem rozsączenia ścieku oczyszczonego zdolnego przyjąć i rozsączyć ścieki z gospodarstwa domowego.

Oferowane przez naszą firmę przydomowe oczyszczalnie ścieków spełniają wszelkie rygorystyczne normy dotyczące emisji zanieczyszczeń na obszarach aglomeracji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi.
 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

KONTAKT

Dobre Oczyszczalnie Hipolit Hardy
tel: +48 536 952 969
e-mail: biuro@dobreoczyszczalnie.pl
ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 14; Łódź
 

 

facebook