Doradztwo w ochronie środowiska
OFERTA
Slider

Plany, programy, koncepcje – dla samorządów

W zakresie opracowań dla jednostek samorządu wykonujemy:

 • Plan gospodarki niskoemisyjnej
 • Koncepcję gospodarki wodno-ściekowej
 • Projekty aglomeracji w ramach KPOŚK
 • Program ochrony środowiska
 • Program usuwania i unieszkodliwiana wyrobów zawierających azbest
 • Prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych

Zajmujemy się także przygotowaniem dokumentacji projektowej dla przydomowych oczyszczalni ścieków.

W tym zakresie oferujemy:

 • fachowe doradztwo w zakresie doboru najlepszej technologii oczyszczania ścieków na podstawie wszystkich odstępnych rozwiązań na rynku
 • przygotowanie operatorów wodno-prawnych w przypadku oprowadzania ścieków do cieku wodnego
 • uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego
 • analizę warunków gruntowo-wodnych wraz z opracowaniem pełnej dokumentacji geologicznej
 • wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków,
 • załatwianie wszelkich niezbędnych formalności, zgłoszeń i pozwoleń związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków

Zapraszamy do kontaktu z nami. Po wstępnej rozmowie przygotujemy dla Państwa ofertę cenową.

Plany programy i koncepcje

KONTAKT

Dobre Oczyszczalnie Hipolit Hardy
tel: +48 536 952 969
e-mail: biuro@dobreoczyszczalnie.pl
ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 14; Łódź
 

 

facebook