SL BIO DUO 0.9

SL-BIO-DUO
Sales price 10595 zł
Sales price without tax 8614 zł
Description

Informacje

Oczyszczalnia SL BIO-DUO 0.9 jest hybrydowym połączeniem dwóch najbardziej skutecznych technologii biologicznego oczyszczania ścieków: złoża biologicznego zanurzonego i osadu czynnego.

Chcąc wykorzystać zalety obu technologii i jednocześnie wyeliminować ich słabe strony opracowano i wdrożono do produkcji gamę hybrydowych  reaktorów z typoszeregu SL-BIO-DUO. Połączenie złoża biologicznego i komory osadu czynnego pozwala na samoregulację systemu i zapewnia stabilne efekty oczyszczania ścieków. Procesy tlenowe poprzedzone są oczyszczaniem wstępnym, które realizowane jest w osadniku gnilnym. 

 

Zalety oczyszczalni SL BIO DUO:

• Hybrydowa technologia oczyszczania ścieków - wysoki stopień redukcji, stabilność oczyszczania, system odporny na okresy
urlopowe i braki energii elektrycznej
• Wysoka skuteczność oczyszczania potwierdzona badaniami wykonanymi wg normy EN PN 12566-3. Testy przeprowadzone
w warunkach naturalnych - gwarancja uzyskania dobrych efektów oczyszczania w warunkach ujemnych temperatur otoczenia
• Sekwencyjne dozowanie ścieków - płynna praca oczyszczalni, brak zaburzenia procesów biologicznych, stabilny efekt oczyszczania
• Własna retencja buforowa - amortyzacja przeciążenia pracy urządzenia (np. przyjęcia), zachowana równomierna praca oczyszczalni
• Modułowość systemu - możliwość rozbudowy systemu, wraz ze zwiększającymi się potrzebami użytkownika
• Przyjazna i łatwa w obsłudze automatyka - funkcja urlopowa, automatyczne przejście instalacji w stan pracy
• Możliwość kontroli pracy oczyszczalni przez internet¹ - zdalne programowanie i weryfikowanie pracy urządzenia
• Oczyszczalnia współpracuje z instalacja inteligentnego budynku¹ - możliwość włączenia oczyszczalni w instalacje zarządzającą
elektronicznymi systemami budynku
• Elektroniczny system zarządzania serwisem urządzenia - bezpłatna usługa powiadamiania o akcjach serwisowych
• 10–letnia gwarancja - zapewniająca bezpieczeństwo i komfort użytkowania

 

 

Zasada działania

1. Dopływ ścieków surowych - surowe ścieki bytowo-gospodarcze dopływają do oczyszczalni przykanalikiem w sposób grawitacyjny lub ciśnieniowo z przydomowej przepompowni ścieków.

2. Podczyszczanie beztlenowe w osadniku gnilnym - w osadniku gnilnym zachodzą procesy oczyszczania ścieków głównie na drodze mechanicznej. Dzięki deflektorowi na wlocie dopływające ścieki nie powodują poderwania osadów z dna zbiornika. Cząstki łatwo opadające sedymentują na dno zbiornika zaś tłuszcze i oleje flotują tworząć na powierzchni tzw. kożuch. Na odpływie wbudowany jest filtr szczelinowy, który dodatkowo filtruje ścieki z niesionej zawiesiny. Zatrzymane w osadniku gnilnym zanieczyszczenia organiczne rozkładane są wstępnie na drodze procesów fermentacji beztlenowej.

3. Oczyszczanie tlenowe na złożu biologicznym zanurzonym - ścieki podczyszczone w osadniku gnilnym są dozowane ciśnieniowo do komory bioreaktora, która pracuje jako napowietrzane złoże zanurzone. W celu równomiernego wymieszania i napowietrzania ścieków oraz uzyskania odpowiedniego obciążenia hydraulicznego złoża, zastosowano powietrzny podnośnik cieczy pracujący jako wewnętrzny cyrkulator bioreaktora. Pozwala to na skuteczne wywołanie procesów biologicznego oczyszczania.

4. Doczyszczenie tlenowe w komorze osadu czynnego - ścieki przepływają do drugiej komory reaktora dzięki dolnej szczelinie w przegrodzie oddzielającej obie strefy bioreaktora. W drugiej komorze, ładunek zostaje poddany ostatecznemu napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowy dyfuzor dyskowy. Komora ta pełni takżę rolę osadnika wtórnego dla obumarłej lub zerwanej błony biologicznej oraz osadu nadmiernego. Gwarantuje to bardzo dokładne natlenienie ładunku dzięki czemu w pełni przebiega proces nitryfikacji.

5. Odpływ ścieków oczyszczonych -  ostatnim elementem reaktora jest końcowy filtr szczelinowy zabezpieczający przed przedostaniem się unoszonej przez pracujący dyfuzor zawiesiny. Filtr ten pełni jednocześnie funkcję komory anokscycznej pozwalającej na częściową denitryfikację ładunku zanieczyszczeń.

Montaż

 

Wyposażenie

• osadnik wstępny o pojemności 2500l oraz bioreaktor o pojemności 2500l
• filtr szczelinowy
• napowietrzany reaktor biologiczny
• dyfuzory
• dmuchawa membranowa

Rys. techniczny

  slbioduo

Przykłady zagospodarowania

 slbioduopz

 

 

Parametry
SL Bio Duo 0.9
Wydajność / Dzienna ilość ścieków(m3/d)
6 osoby / 0,9 m3
Pojemność (litr):
2x2500L
Waga
210kg
Zasilanie elektryczne / Moc silnika
230V / 60W
Standardowa głębokość dopływu (mm)
1190
Gwarancja
10 lat (na zbiornik)
W produkcie:
- Osadnik wstępny oraz bioreaktor
- Filtr szczelinowy
- Napowietrzany reaktor biologiczny
- Dyfuzory
- Dmuchawa membranowa
Rodzaj napowietrzania:
Kompresor
Odprowadzenie ścieku oczyszczonego:
Studnia chłonna/tunele drenarskie/odbiornik
facebook