Inte-ZB 4000

Hipolit Hardy
Sales price 8610 zł
Sales price without tax 7000 zł
Description

Informacje

W  bio oczyszczalniach INTE-ZB została zastosowana metoda zanurzonego złoża biologicznego, które wspomagane jest osadem czynnym. Mikroorganizmy tlenowe żywią się związkami organicznymi znajdującymi się w ściekach. W skład tej przydomowej oczyszczalni wchodzi reaktor biologiczny z osadnikiem wtórnym, który może występować samodzielnie lub być zintegrowany z osadnikiem wstępnym. Jego podstawowym zadaniem jest zatrzymywanie wszelkich substancji pływających oraz zawiesin i ujednolicenie składu ścieków.

Zasada działania

Zasada działania oczyszczalni wykonanej w technologii ZB (zanurzone złoże biologiczne) polega na utlenianiu ścieków z wykorzystaniem fluidalnego złoża biologicznego wspomaganego osadem czynnym. Proces oczyszczania w oczyszczalni INTE-ZB jest dwustopniowy: pierwszy to podczyszczanie mechaniczne, a drugi to doczyszczanie biologiczne. Oczyszczalnia składa się z reaktora biologicznego z osadnikiem wtórnym, który w zależności od wersji jest zintegrowany z osadnikiem wstępnym lub występuje samodzielnie.
Osadnik wstępny zapewnia :

  • zatrzymywanie zawiesin i substancji pływających,
  • składowanie osadu pierwotnego i wtórnego,
  • ujednorodnienie składu ścieków.
  • rozkład związków organicznych w warunkach  tlenowych,
  • rozkład związków organicznych w warunkach obniżonej zawartości ścieków.

 

Zbiornik reaktora biologicznego zasilany jest grawitacyjnie z osadnika wstępnego. W reaktorze następuje cykliczne napowietrzanie ścieków za pomocą dyfuzorów napowietrzających. Dzięki napowietrzaniu mikroorganizmy zawarte w ściekach a występujące w postaci błony biologicznej porastającej złoże i mikroorganizmy w stanie zawieszonym tworzące osad czynny powodują oczyszczanie ścieków poprzez:

  • rozkład związków organicznych w warunkach  tlenowych,
  • rozkład związków organicznych w warunkach obniżonej zawartości ścieków.

Oczyszczone ścieki po sklarowaniu w osadniku wtórnym wypływają na zewnątrz. Oczyszczone ścieki po sklarowaniu w osadniku wtórnym wypływają na zewnątrz.

Montaż

 

Wyposażenie

 

Rys. techniczny

  image-2

Przykłady zagospodarowania

 

Film

{youtube}{/youtube}

Promocje

 

 

Parametry
Inte-ZB 4000
Wydajność / Dzienna ilość ścieków(m3/d)
10 osób / 0,9 m3
Pojemność (litr):
4000L
Gwarancja
10 lat (na zbiornik)
W produkcie:
- Zbiornik Inte-ZB 4000l
Rodzaj napowietrzania:
Kompresor
facebook