SL BIO UNO 0.9

Hipolit Hardy
Sales price 8610 zł
Sales price without tax 7000 zł
Description

Informacje

Oczyszczalnia SL BIO, pracująca w hybrydowej technologii łączącej procesy złoża biologicznego i osadu czynnego, jest zgodna z obowiązującymi przepisami i posiada znak CE zgodnie z normą PN-EN 12566-3. Badania prowadzone w warunkach naturalnych przez ITB wykazały wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń.

Oczyszczalnie biologiczne SL BIO to idealne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych, niewielkich firm, pensjonatów, hoteli czy campingów, niepodłączonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Wśród zalet, jakie niosą za sobą oczyszczalnie ekologiczne, ważne miejsce zajmuje: niewielka powierzchnia wykopu, bardzo dobra wydajność przy nierównomiernym zrzucie ścieków, inteligentny system zarządzania pracą oczyszczalni, możliwość rozbudowy systemu oraz korzystny system serwisowania.

 

Zalety oczyszczalni SL BIO UNO:

• Jedno-zbiornikowa oczyszczalnia biologiczna - realizująca procesy oczyszczania ścieków na bazie zanurzonego złoża biologicznego
• Rozwiązanie idealne dla małych działek lub takich, na których usytuowanie budynku nie pozwala zastosować klasycznych
rozwiązań - instalacja mieści się na powierzchni ok. 15 metrów
• Możliwość montażu praktycznie w każdych warunkach gruntowo-terenowych - pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia
w przypadku gruntów ciężkich
• Usługa oparta o internetowy system powiadomienia użytkownika o akcjach serwisowych (np. konieczności usunięcia osadu) -
usługa jest oferowana przez producenta nieodpłatnie
• Wysoka skuteczność oczyszczania - potwierdzona badaniami wykonanymi wg normy PN-EN 12566-3
• Profesjonalny Serwis Fabryczny
• 10–letnia gwarancja - zapewniająca bezpieczeństwo i komfort użytkowania
• Możliwość kontroli pracy oczyszczalni przez internet¹ - zdalne programowanie i weryfikowanie pracy urządzenia

 

 

Zasada działania

Złoże biologiczne napowietrzane Bio-Uno jest kompaktowym całkowicie samodzielnym reaktorem biologicznym realizującym procesy oczyszczania mechanicznego (I komora) i biologicznego (II komora). Ścieki surowe wpływają poprzez syfon do I komory złoża biologicznego, która pełni rolę osadnika wstępnego. W komorze tej następuje głównie mechaniczne oczyszczenie ścieków poprzez sedymentację, flotację i dekantację. Zsedymentowane cząstki tworzą tzw. osad wstępny odkładający się na dnie zbiornika. Osad ten podlega fermentacji (warunki beztlenowe), w wyniku, której powstają cząstki rozpuszczalne w wodzie, które są dalej oczyszczane w II komorze reaktora. Powstają także nierozpuszczalne związki mineralne pozostające na dnie osadnika wstępnego (I komora). Ścieki w I komorze przy maksymalnym obciążeniu (4 RLM) przebywają ok. 2 dób, co zapewnia prawidłowy proces fermentacji bez efektu zagniwania nieczystości. Dzięki uniesionym ku górze zanieczyszczeniom takim jak tłuszcze, oleje itp. na powierzchni ścieków tworzy tzw. kożuch. Z części tych zanieczyszczeń również powstają związki rozpuszczalne przechodzące do dalszego etapu oczyszczania. Z I komory ładunek zanieczyszczeń przepływa poprzez filtr doczyszczający (ułatwiający dekantację i redukcję zawiesiny ze ścieków) do komory ze złożem biologicznym.  

Dalej, poprzez otwory znajdujące się na rurze rozprowadzającej, ścieki rozprowadzane są po całej powierzchni płyty zraszającej, a następnie rozsączane są na całej powierzchni złoża, które wypełnione jest kształtkami z polipropylenu. Ścieki przesączającą się grawitacyjnie po wypełnieniu złoża. Budowa kształtek umożliwia uzyskanie dużej powierzchni właściwej i porowatości wypełnienia, które znacznie ułatwia natlenienie ścieku. Natlenienie to uzyskuje się poprzez dopływ świeżego powietrza systemem napowietrzającym. Powietrze podawane jest przez dmuchawę membranową (zamontowaną na zewnątrz urządzenia, np. w budynku), które za pośrednictwem przewodów napowietrzających zasila rurowy dyfuzor napowietrzający, zamontowany w rurze cyrkulacyjnej (cyrkulatorze). Cyrkulator przy okazji napowietrzania ścieków wykorzystuje zasadę pracy powietrznego podnośnika cieczy. Dzięki temu możliwy jest wielokrotny przepływ ścieków przez wypełnienie, pozwalający tym samym na dłuższy kontakt zanieczyszczeń z błoną biologiczną. W celu wyeliminowania przedostawania się surowych ścieków do cyrkulatora, osłonięty jest on specjalnym daszkiem. W celu lepszego ustabilizowania ładunku zanieczyszczeń, a także zmniejszenia osadu w II komorze zastosowano pompę typu „mamut” recyrkulującą ścieki z II komory do I. Pompa ta jednocześnie powoduje dodatkowe napowietrzenie recurkulatu. Po oczyszczeniu ścieki przepływają grawitacyjnie do syfonu, który zatrzymuje pozostającą w roztworze ewentualną zawiesinę. Następnie są już kierowane do odbiornika.

Montaż

 

Wyposażenie

• osadnik wstępny
• filtr szczelinowy
• napowietrzany reaktor biologiczny
• dyfuzory
• dmuchawa membranowa

Rys. techniczny

  slbiouno

Przykłady zagospodarowania

 slbiounopz

Film

{youtube}{/youtube}

Promocje

 

 

Parametry
SL Bio Uno 0.9
Wydajność / Dzienna ilość ścieków(m3/d)
6 osoby / 0,9 m3
Pojemność (litr):
3500L
Waga
145kg
Zasilanie elektryczne / Moc silnika
230V / 60W
Standardowa głębokość dopływu (mm)
1140
Gwarancja
10 lat (na zbiornik)
W produkcie:
- Osadnik wstępny
- Filtr szczelinowy
- Napowietrzany reaktor biologiczny
- Dyfuzory
- Dmuchawa membranowa
Rodzaj napowietrzania:
Kompresor
Odprowadzenie ścieku oczyszczonego:
Studnia chłonna/tunele drenarskie/odbiornik
facebook