Bio Disc BB

Sales price 31119 zł
Sales price without tax 25300 zł
Description

Informacje


Oczyszczalnie BioDisc® marki Klargester to niezawodne, wydajne i ekologiczne rozwiązanie w zakresie odprowadzania ścieków, przeznaczone dla domów jedno- i wielorodzinnych nieposiadających dostępu do sieci kanalizacyjnej. Ekologiczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków są idealne w miejscach, gdzie oczyszczone ścieki są rozsączane w gruncie lub są odprowadzane do rowu lub cieku wodnego (po uzyskaniu zgody odpowiedniego urzędu) oraz w miejscach, gdzie osadniki gnilne nie spełniają wymagań obowiązujących przepisów.


Przydomowa oczyszczalnia ścieków stanowi najbardziej ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Technologia biologiczno-mechanicznej oczyszczalni BioDisc® pozwala na przeprowadzenie całego procesu oczyszczania w jednym kompaktowym urządzeniu.   
W 2005 roku biologiczne oczyszczalnie ścieków BioDisc® poddawane były przez 40 tygodni rygorystycznym testom, mającym na celu ocenę skuteczności oczyszczania, w ramach zobowiązania Kingspan Environmental do spełnienia wymogów wchodzącej wówczas normy europejskiej dla małych oczyszczalni ścieków.


     Nasze oczyszczalnie przydomowe uzyskały certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009, z uwagi na wyjątkowo wysoki poziom usuwania zanieczyszczeń (95%) przy różnych warunkach i wielkościach dopływających ścieków.
Oczyszczalnia przydomowa BioDisc® spełnia warunki umożliwiające otrzymanie dotacji z NFOŚiGW, projekt jest realizowany za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków.


W sprawozdaniu z badań podkreślono również, że:
•    oczyszczalnie przydomowe BioDisc® marki Klargester pracują, nie emitując hałasu i nieprzyjemnych zapachów,
•    wymagają bardzo niewielkich nakładów konserwacyjnych,
•    zapewniają łatwy dostęp podczas prac serwisowych,
•    nie wykazują usterek technicznych i mechanicznych - długa żywotność,
•    mają niskie zużycie energii - na poziomie 1,3kW /dzień,
•    generują małe ilości osadu i posiadają dużą pojemność jego magazynowania. 

Zasada działania

Oczyszczalnia BioDisc zawiera cztery unikalne, odseparowane strefy oczyszczania w jednym zbiorniku:


1.    Osadnik wstępny: ścieki są odprowadzone do osadnika wstępnego. Ciężkie cząstki stałe, również nie biodegradowalne, osadzają się i łączą, tworząc osad, który powinien być okresowo usuwany. Pozbawiona części stałych, ale ciągle zanieczyszczona ciecz dostaje się do położonej wyżej,
2.    Pierwszej części złoża tarczowego (oczyszczalnie tlenowe): tarcze napędzane przez silnik obracają się z prędkością dwóch obrotów na minutę, umożliwiając absorpcję tlenu do tworzącej się biomasy, składającej się z naturalnie występujących bakterii przywierających do tarcz.
3.    System czerpakowy: przepływ cieczy jest kontrolowany przez system czerpaków zamontowanych na wale, a wstępnie ustalona ilość czeków oczyszczonych ścieków jest przekazywana do drugiej strefy dysków w stałej ilości w ciągu każdej godziny – równoważnie dopływu
4.    Druga część złoża tarczowego (doczyszczanie tlenowe): ścieki doprowadzone do tej sekcji, są poddawane działaniu drugiej, odseparowanej od pierwszej grupy dysków, na powierzchni których narastają kolejne warstwy biomasy. Chronione przed dużą zmiennością przepływu i szkodliwymi zanieczyszczeniami, bakterie tworzące biomasę skutecznie wykorzystują składniki ścieków jako źródło pożywienia oczyszczając ściek.
5.    Osadnik wtórny: prawie całkowicie oczyszczone ścieki są przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika wtórnego, do którego trafiają także obumarłe bakterie ze strefy tarcz. Ścieki oczyszczone, wolne od cząstek stałych i zanieczyszczeń opuszczają oczyszczalnię przez rurę odpływową.

Clipboard01

 

Monitoring

Kompleksowy monitoring i ochrona

  • Zawansowany technicznie panel sterowania wyposażony w alarm i cyfrowy wyświetlacz, dostarcza właścicielowi budynku natychmiastową informację w przypadku wstąpienia jakiegokolwiek problemu.
  • Panel sterowania udostępnia dane o wszelkich błędach, w tym informacje o braku zasilania lub też opcjonalnie o zatrzymaniu obrotów dysku lub o awarii pompy lub awarii zasilania.
  • Wyświetlacz wyświetla informacje i kod błędu, które są przeznaczone dla właściciela lub osoby przeprowadzającej konserwację.
  • System jest również wyposażony w widoczny, zewnętrzny sygnalizator (opcjonalnie), który jest pierwszym źródłem ostrzegania.
  • Panel sterowania posiada możliwość rozbudowy o system telemetrii, który umożliwia zdalną diagnostykę przez inżyniera serwisu.

Ba Panel

 

Rozmiary

 

Rozmiary

 

Rys.techniczny

rys tech

 

rys tech2

 

Przykład zakospodarowania

 

zag1

 zag2

 

 

Parametry1
Nazwa Bio Disc BB
W produkcie:
- Zbiornik z BioDisc - Panel kontrolny - Książka montażu i eksploatacji - Deklaracja zgodności
Gwarancja
10 lat (na zbiornik)
Zasilanie elektryczne / Moc silnika
230V / 30W
Wydajność / Dzienna ilość ścieków(m3/d)
12 osób / 2,4
Rodzaj napowietrzania:
Tarczowo-obrotowe
Materiał
GRP
facebook