EnviroSafe

Description

Informacje

Envirosave – innowacyjne oczyszczalnie dla osiedli        

Oczyszczalnia ścieków Envirosafe wykorzystuje połączenie procesów tlenowych i beztlenowych w złożu fluidalnym. System ten działa w połączeniu z zaawansowanym systemem dyfuzorów powietrza w celu zapewnienia optymalnego poziomu oczyszczenia.

 

Największe zalety Envirosafe:

 • Monolityczny zbiornik wykonany z GRP
 • Niski spadek ciśnienia
 • Minimalna powierzchnia zabudowy
 • Jednoczęściowy zbiornik pozwalający na szybką instalację i redukcję kosztów,
 • Różne opcje dopływu
 • Minimalny wizualny wpływ na otoczenie ( instalacja pod ziemią)
 • Niskie koszty eksploatacji
 • Odporność na nierównomierny dopływ
 • Możliwość instalacji w obszarach o dużym natężeniu ruchu ( z zależności od obciążenia)
 • Wysoka skuteczność
 • Zgodność z normą UE
 • Nie wymaga konserwacji oraz stałego nadzoru
 • Nowoczesny panel sterowania
 • Wiele opcji 40-350 RLM
 • Zbiornik do poboru próbek
 • Szeroka oferta w tym: pompownie przydomowe, systemy rozsączania, pompownie, separatory

 

Najważniejsze dane

 

 • Envirosafe to w pełni biologiczna oczyszczalnia z raportem badań wykonanym w jednostkach notyfikowanych zgodnie z PN-EN:12566-3+A1:2009 (certyfikat CE).
 • Technologia: Bardzo dobre efekty oczyszczania ( 20mg/l BZT5, 30 mg/l zawiesina, 20 mg/l NH4N
 • Zakres stosowania: do 40 RLM, do 350 RLM
 • Proces oczyszczania podzielony jest na 3 odrębne etapy
 • System alarmowy
 • Zbiornik z GPR  (bardzo mocny)

 

Zasada działania

ETAP I: Osadik wstępny

Jest to początkowy etap oczyszczania, który polega na oddzieleniu substancji pływających i opadających w wyniku procesów sedymentacji i flotacji. Cząstki stałe są zatrzymywane w ulegają następnie stopniowemu rozkładowi, natomiast płynne ścieki przechodzą do dalszych etapów oczyszczania. EnviroSafe posiada dwie komory, w celu zapewnienia większej skuteczności pracy, jak i równoważenia przepływu.


ETAP II: Oczyszczanie biologiczne

W tej strefie ma miejsce znaczna redukcja BZT5, która zachodzi dzięki usuwaniu zanieczyszczeń organicznych poprzez wystawienie ścieków na działanie mikroorganizmów w obecności tlenu. Oczyszczanie następuje dzięki dyfuzorom powietrza o wysokiej wydajności, które tłoczą tlen przez media i płynne ścieki.


ETAP III: Oczyszczanie biologiczne

W tej strefie ma miejsce znaczna redukcja BZT5, która zachodzi dzięki usuwaniu zanieczyszczeń organicznych poprzez wystawienie ścieków na działanie mikroorganizmów w obecności tlenu. Oczyszczanie następuje dzięki dyfuzorom powietrza o wysokiej wydajności, które tłoczą tlen przez media i płynne ścieki.

Sterowanie przepływem

Envirosafe posiada system sterowania przepływem, który stabilizuje zmienne natężenie doprowadzonych ścieków i minimalizuje hydrauliczne oddziaływanie na procesy zachodzące w osadniku wtórnym. Taka kontrola zapewnia, że odprowadzona woda zachowuje niezmienne wysoką jakość.

 

envshem

 

Montaż

 envirosafe

 

 

Rys. techniczny

 Envirotechrys

 

 

Cena

Wszelkie informacje na temat ceny produktu udzielamy indywidualnie na zapytanie. Prosimy o kontakt z doradcą.

 

 

 

 

Parametry
EnviroSafe
Wydajność / Dzienna ilość ścieków(m3/d)
30-450 RLM
Rodzaj napowietrzania:
Kompresor
facebook